90. születésnap

Augusztus 25-én Maksa Mátyás polgármester Zsák Mátyásnét 90. születésnapja alkalmából köszöntötte.

Hirdetmény

A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. Ecséd településen az alábbi nemzetiségek tarthatnak települési nemzetiségi választást: Roma nemzetiség A szavazás napja: 2019. OKTÓBER 13. A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart. Névjegyzék A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét. A kérelmet 2019. szeptember 27-ig lehet benyújtani….

Ecsédi Helyi Választási Iroda Tájékoztatója (2019. augusztus 8.)

Az Ecsédi Választási Iroda Vezetőjeként felhívom az érdekeltek figyelmét arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.9 56.§ (2) bekezdése, valamint a 242.§ (2) bekezdése alapján – a 183/2019. számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13….

Az Ecsédi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 08.) számú közleménye a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szükséges ajánlások számáról Ecséd településen

Az Ecsédi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII.08.) számú közleménye Az Ecsédi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi  k ö…

Hirdetmény Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 4/2018. (IV.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 4/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelete kiegészítésre került a gyógyszertámogatás és a települési iskolakezdési támogatás folyósításának szabályaival, mely szerint: „7/A § (1) Rendkívüli támogatás keretében rendszeres egyéni, továbbá akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglethez gyógyszertámogatás nyújtható az a)-c) pontokban meghatározottak együttes fennállása esetén annak a személynek a) aki Ecséd közigazgatási területén bejelentett…

Hirdetmény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán feladatot ellátó HVB és SZSZB tagokról

Magyarország köztársasági elnöke, a köztársasági elnök 308/2019. (VII. 26.) KE határozata a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának kitűzéséről határozatban 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 14 § (4) bekezdésében foglaltak szerint a több…