A fejlesztés a pályázónak azt az átfogó célját támogatja, hogy a település szociálisan rászoruló lakosainak hozzáférése a szociális alapellátásokhoz, valamint az ellátás minősége javuljon.

A fejlesztés közvetlen célja Zaránk községben a település rászoruló lakosai számára nyújtott szociális alapszolgáltatások – jelenleg meglehetősen szűkös, szétszórt és a munkafolyamatokat nem megfelelően támogató – infrastrukturális hátterének koncentrált megteremtése a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ (cím: Zaránk, Dózsa György utca 1.) épülete mellett közvetlenül, ugyanazon a telken a jelen projekt keretében felépítendő új épületben.

Fejlesztéssel érintett szolgáltatások:

  • Házi segítségnyújtás
  • Szociális étkeztetés
  • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A beruházásra a zaránki Idősek Otthona és Gondozási Központ épületének telkén kerül sor.

A jelenlegi épület keleti homlokzatától eltolva bruttó 158 m2 alapterületű új épület készül. Az új egységben egy többfunkciós tér, két iroda, egy mosókonyha, egy bizalmi helyiség, egy akadálymentes mosdó és egy öltöző blokk kap helyet. A két épület között közvetlen átjárás nincs, megközelítése akadálymentesen készül. A tömeg kialakítása lehetővé teszi, hogy a többfunkciós tér előtt kialakuljon egy fedett sáv. Az épületek közti elhúzás miatt az új épület nyugati homlokzatán is nyitható nyílászáró, így az előtér is kap közvetlen természetes megvilágítást. A többfunkciós térben, az irodákban és a bizalmi helyiségben parketta, míg a többi helyiségben kerámia padlóburkolat, készül.

A beruházás az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltak szerint történik.

A beruházás során a pályázati kiírásnak megfelelően komplex akadálymentesítést valósítunk meg.

A fejlesztéssel érintett szociális alapellátások nyújtásához szükséges eszközbeszerzést is tervezünk.

A projekt tervezett befejezése 2022.06.30.

Támogatási összeg: 57 204 610 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-15-HE1-2017-00005